Технічні характеристики павильйонів:

Составлення договораДОГОВІР №

на надання послуг (виконання робіт)

м. Київ 05-04-2020.

Виконавець: Державне підприємство «Національна кінематека України», в особі Генерального директора Станілевича Г.В., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Замовник: в особі , який діє на підставі , з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Виконавець зобов’язується надати послуги (виконати роботи), пов’язані із організацією кіно-відео-фото зйомок у павільйоні № ДП "Національна кінематека України", а Замовник зобов’язується прийняти роботи та сплатити за них.
1.2. В разі необхідності, після зйомок, якщо на час надання послуг Виконавець також надає Замовнику послуги зі зберігання його майна, Замовник зобов’язується прийняти ці послуги та платити. В день підписання приймально-здавального Акту Замовник зобов’язаний звільнити всі приміщення, в яких зберігалось його майно.

2. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1.​Вартість послуг (виконаних робіт) становить 5100 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 850 грн. на добу.
2.2.​Термін дії послуги з по включно.
2.3.​Загальна вартість послуг, що надає Виконавець по цьому договору складає грн. 00 коп. у тому числі ПДВ грн. 00 копійок.
2.4.​Розрахунки за послуги вказані у п.1.1 даного Договору здійснюються у вигляді 100% попередньої безготівкової оплати на поточний банківський рахунок Виконавця.
2.5. До отримання попередньої оплати в розмірі 100% на банківський рахунок Виконавця, даний договір рахується як договір намірів і Виконавець має право не виконувати його, чи розірвати його, якщо сплата не буде зарахована впродовж 2-х банківських днів. 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
3.1. В разі порушення строків дії послуг зазначених у п.2.2, Замовник сплачує штраф в розмірі 10% від суми Договору, зазначеної в п.2.3 за кожний день прострочення.
3.2.​Всі спори, що можуть виникнути в процесі виконання Договору, сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спори підлягають розгляду у суді.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1.​Замовник зобов’язується виконувати вимоги Правил пожежної безпеки, техніки безпеки та інших інструкцій Виконавця і несе відповідальність за їх порушення.
4.2.​Про надання послуг (виконання робіт) та їх отримання сторони складають відповідний Акт виконаних робіт.
4.3.​Послуги, зазначені в п.1.1. можуть надаватися без підписання договору в паперовій формі і діяти як Публічний Договір-оферта при замовленні та сплаті за послуги через Інтернет. З моменту оплати послуг Замовник автоматично приймає всі умови Договору-оферти та правил користування знімальним павільйоном, а також Договір вважається укладеним без його підписання Сторонами у кожному окремому випадку. Договір діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків, але не довше, ніж 31 грудня 2017 року.

5. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ
ДП «Національна кінематека України»
02156, м. Київ, вул. Кіото, 27
П/р 26005052634284 ПАТ КБ "Приватбанк"
філія "Розрахунковий центр"
МФО 320649, код ЄДРПОУ 19485307
Свідоцтво платника ПДВ №35302489
ІПН 194853026014

ЗАМОВНИК


Введіть e-mail на який буде надіслан лист з электронною копією договіра: